Holíč – Kalvária (pred 1801, 1995) drevená

Na kopci Kalvária pri mestskom cintoríne sú tri drevené kríže. Kríže lotrov sú menšie a jednoduchšie s plechovými korpusmi. Ústredný kríž je rovnaký ako pri kostole Božského Srdca. V spodnej časti sa rozširuje v dvoch stupňoch, ramená sú ukončené plochým trojlalokom. Na kríž sú umiestnené dve kovové tabuľky s nápismi. Novú Kalváriu roku 1995 posvätil kapucínsky páter David Bartimej Tencer, ktorý bol holíčskym farárom. Podľa veduty Holíča od rytca L. Schmalhofera sa nad mestom týčila v podobe troch krížov už roku 1801.

Nápis spredu:

Ecce Crucem

Domini,

Fugite partes

adversae,

Vicit Leo de

Tribu Iuda,

Radix David

Alleluia!

 Nápis zľava:

OBNOVENÉ

1995

SPOLOK

Sv. RUŽĚNCA

 

powered by contentmap