Holíč – kríž (2. pol. 19. stor.) za mestom

Za mestom pri ceste do Petrovej Vsi je na murovanom podstavci drobný železný kríž. Pôvodný bol liatinový a zničili ho vandali alebo zberači kovov po roku 2005. Pri určitej podobnosti s podstavcom liatinového kríža (1862) z Močidlan, by sme mohli kríž z Holíča datovať do 2. polovice 19. storočia.

powered by contentmap