Holíč – kríž (zač. 19. stor., 1863) v chotári

Za mestom pri ceste do Kopčan je kamenný kríž, na ktorom je zaznamenaný letopočet 1863 v súvislosti s opravou (REN). Pre kríž je charakteristický pylón na drobnom nosnom kubuse. Podľa tohoto tvaru by sme ho mohli datovať na samý začiatok 19. storočia. Pylón je ukončený rímsovou hlavicou.  Kríž stával pôvodnejšie oveľa bližšie k železničnému priecestiu pri Kopčanoch. M. Kubová v diplomovej práci uvádza, že kríž dala postaviť rodina Hrazdilová v lokalite Pod zadnou horou.*

 

* Margita Kubová: História farnosti Holíč. In: www.izahorie.sk.

 

Pozn. k iným krížom v Holíčí: M. Kubová vo svojej práci označuje kríž na ceste do Petrovej Vsi ako Zelenkov kríž. V lokalite Na posvátnej spomína kamenný kríž, ktorý darovala Anna Višňáková a ktorý bol zničený pri budovaní cesty pri socialistickej výstavbe mesta. Lokalita sa nachádza v okolí Hodonínskej a Hollého ulice.

powered by contentmap