Chropov – kríž (1890) na cintoríne

Na cintoríne je kamenný ústredný kríž z roku 1890, ako o tom svedčia nápisy s letopočtami vyrytými v kartuši podstavca, aj zozadu na nosnom kubuse. Obnova kríža podľa nápisu vzadu prebehla roku 1940, ale bola to zrejme menšia oprava, neprišlo pri nej k žiadnej zmene kríža. Ten si zachoval aj po nej všetky charakteristické znaky od výrobcu, ktorého signatúra je na nosnom kubuse: V. Beck v Prostějově.

Nápis v kartuši podstavca spredu:

Já som

vzkříšenie

a život.

 

Chropov.

1890.

 

Nápis zozadu:

Fundac.

Csepka Jura

a Jana.

Obnovit dali Jan a

Anna Vlčej 1940.

 

Zo štýlu písma druhého nápisu vyplýva, že prvé tri riadky sú pôvodný nápis, ku ktorému po oprave roku 1940 dotesali ďaľšie dva riadky.

powered by contentmap