Chropov – kríž (1948) pred družstvom

Na hranici s radošovským chotárom, pred chropovským družstvom, je kamenný kríž (3,5m) z roku 1948, ako o tom svedčí zakladateľský nápis vyrytý do podstavca. Kríž nie je signovaný, ale masívna oblúkovite prehnutá rímsa prezrádza, že je dielom K. Tesara z Chropova.

 

NA POĎAKOVANIE

ZA OCHRANU BOŽIU

POČAS PRECHODU

FRONTU V ROKU 1945

NA ČESŤ

A SLÁVU BOŽIU

POSTAVILI

16.V. ROKU PÁNA 1948

CHROPOVSKÍ VERIACI.

 

powered by contentmap