Chropov – kríž (1968) pred kostolom

Pred kostolom je kamenný kríž z roku 1968, ako o tom svedčí nápis vyrytý spredu na podstavci.

Krížová nadstavba je veľmi jednoduchá, podstavec je bez komplikovaných prvkov, výtvarne najvýraznejšie je prepracovaná bohato profilovaná rímsa.

Nápis spredu:

POCHVÁLENÝ

BUĎ

JEŽIŠ KRISTUS
1968

 

Nápis vyrytý na ľavom boku:

VENOVALI

FR  A J  VÁVROVI

powered by contentmap