Močidlany – kríž (1926) na kraji obce

  V obci pred bránou družstva je kamenný kríž z roku 1926, ako o tom svedčí zakladateľský nápis vyrytý do nosného kubusu. Výtvarne najprepracovanejší je predel oddeľujúci samotný kríž od ústredného telesa. V predeli je rímsa strechovito zalomená vpredu a pod ňou  prstenec reliéfne vystupujúcich ozdobných štvorcov. V telese podstavca je vyrytý nápis (V tomto znaku zvíťazíš.).

 

 

Ku cti a chvále Božej

venovali členovia Ochot. Divad. Kruhu

Obce Močidlan

s prispením spoluobčanov z Ameriky.

L. P. 1926

powered by contentmap