Močidlany – kríž (zač. 20. stor.) pred kostolom

Bokom od vchodu do kostola sv. Šimona a Júdu bol osadený drobný kamenný kríž na odstupňovaných kubusoch. Ide vlastne len o krížovú nadstavbu z väčšieho kríža s nikou, ktorý by mohol pochádzať zo začiatku 20. storočia. Stál pôvodnejšie napravo od vchodu do kostola, priamo pri stene. V roku 1996 bol ešte v zachovalom stave. Neskôr pri oprave fasády kostola, pri manipulácii s krížom sa tento poškodil a z rozpadnutého kríža osadili už len jeho krížovú nadstavbu, ktorú aj tak po pár rokoch odstránili.

V monografii obce je uverejnené foto so záberom na močidlanský kostol, datované do roku 1930. Kríž je na ňom o pár metrov vedľa ešte na inom na mieste, kde dnes stojí pomník padlých, ktorý vtedy ešte asi nejestvoval a má aj rovnakú orientáciu ako spomenutý pomník. 

 

Použitá literatúra: kol.: Popudinské Močidľany - Z minulosti obce, Popudinské Močidľany 2010, str. 354

powered by contentmap