Močidlany – kríž (1960) na cintoríne

Na cintoríne v obci je ústredný drevený kríž bez nápisov s veľkým korpusom Krista.  Kríž má ochrannú plechovú striešku a je na dvoch železných nosníkoch ukotvený do betónovej podlážky. Kríž na cintoríne vztýčili v roku 1960*, ale autorovi nie je známe, či je to dnešný kríž, ktorý je pomerne vo veľmi dobrom stave.

 

* Martin Hoferka, Martin Sivoň: Z náboženského života obce, in: Popudinské Močidľany - Z minulosti obce, Popudinské Močidľany 2010, str. 249

powered by contentmap