Popudiny – kríž (1904) pred kostolom

Pred kostolom v obci je kamenný kríž z roku 1904. Tento letopočet je zaznamenaný na datujúcom nápise na tabuľke vloženej do kvádra ústredného telesa kríža, ktorým pri oprave nahradili pôvodnejší.  Na nosný kubus bola po nežnej revolúcii pridaná aj pamätná tabuľa padlých občanov obce počas 2. svetovej vojny. Samotný kríž je umiestnený na krátkom pylóne. Kríž je signovaný výrobcom (F. Růžica. Bzenec.).

 

 

BRATIA! KTO, ŽE NÁS ODLÚČI

OD LÁSKY KRISTOVEJ?

POSTAVIŤ DALI NÁBOŽNÍ

OBČANIA POPUDIN.

ZAKLADATELIA MANŽELIA

JÁN A ANNA ŽÚRKOVÝCH

ROKU PÁNA 1904.

 

PADLÝM V II. SVET. VOJNE

CALETKA FLORIAN

CALETKA JÁN

JURÁČEK JÁN

JURKOVIČ ŠTEFAN

SPUŠANSKÝ JÁN

TOKOŠ JÁN

TOKOŠ INOC

ŽÚREK ALOJZ

NEZNÁMY VOJAK

powered by contentmap