Popudiny – kríž (1914) v obci

V obci je kamenný kríž (3,5 m) z roku 1914. Tento letopočet je na nosnom kubuse. Z ďalšieho nápisu nad letopočtom sa zachovali len úvodné slová Ku cti a ….  V podstavci je  nika na spôsob jaskyne. Je zakrytý prečnievajúcou strieškovou rímsou oblúkovite prerastajúcou do krížovej časti. Samotný kríž vyrastá z odstupňovaných kubusov, v spodnej časti s kamenným pásom imitujúcim mohylu zo skál.

Kríž nie je signovaný, ale má charakteristické znaky, pre ktoré by sme ho mohli pripísať kamenárovi Brat.- Tesarovi z Chropova.

powered by contentmap