Popudiny – kríž (po 1918) za obcou

V chotári obce na poli medzi trojicou líp je kríž (4 m), ktorý dali postaviť rodičia vojaka, ktorý padol roku 1918 v 1. svetovej vojne. Volal sa Ján Vojtek a na kríži má porcelánový fotomedailón. Krížová nadstavba je oktogonálneho prierezu, na ramenách kríža vyčnievajúce železné prúty prezrádzajú, že ozdobné ukončenia ramien chýbajú. Socha Krista je tiež poškodená. V telese podstavca je spredu reliéf sv. Jána Nepomuckého (patróna vojaka po mene). Zboku vľavo je tabuľka z čierneho skla s nápisom, vpravo je taká istá bez nápisu. Ďalší nápis je vyrytý do vrchnejšieho nosného kubusu a identifikujúci nápis je na nižšom nosnom kubuse.

   Kríž tvarom prezrádza inšpiráciu u Štáblu z Hodonína, ale je výrazne signovaný: K. HYŽA. HOLÍČ. Napriek tomu neviem, či mu možno (K. Hyžovi) pripísať aj autorstvo kríža. Signatúra sa  nachádza netradične na spodnej časti, ktorú už možno považovať za základovú dosku, zabraňujúcu svojou širokou základňou zaboreniu kríža do pôdy.

 

Nápis v tabuľke z čierneho skla:

O, strome vzácny,

krížu svätý,

Celý svet ukry

vo svoj tieň.

Kriste na kríži

rozpjatý,

Daj miesta nám

v nebi tiež!

 

Vyrytý nápis:

ČLOVEČE KEĎ IDEŠ OKOLO

VZDYCHNI SI A POVEDZ

NAJSLADČÍ MÉNO – JEŽIŠ!

 

Identifikujúci nápis:

Ku vspomienke milého syna

JÁNA VOJTKA

Ktorý padol hrdinskou smrťou vo

SVETOVEJ VOJNE v ALBÁNII

dňa 11. okt. 1918, v 20 roku veku svojho

 

powered by contentmap