Radimov – kríž (po 1940) v chotári

Na okraji hája je kamenný kríž, ktorý bol postavený na mieste nešťastia. Zaznamenáva ho vyrytý nápis na podstavci. Na nižšom kvádri je vyrytá ľudová báseň. Na kríži dnes chýbajú doplnky, soška Krista a fotomedailón obete nešťastia.

 

Na tomto mieste

bola zabitá bleskom

ANNA HLADKÁ

rod. Macková,

24. mája 1940

v 25. roku

veku svojho!

 

Jak strašná Otče muka,

ju na čas zastihla,

keď tvoja mocná ruka

sa k trestu pozdvihla.

Materskou primluvou

otvor jejbránu,

túžobne volá

po Kristu Pánu!

 

powered by contentmap