Unín – kríž (1892) na Zámčisku

  V chotári obce, na akropole Zámčiska, je starobylý, ale už schátralý drevený kríž z roku 1892 s trojlalokovitým ukončením ramien. V dolnej časti má vyrezávaný krčok a pod ním vyrytý letopočet 1892. Kríž bol najmenej raz znížený o odhnitú spodnú časť.

Po roku 1998 pár metrov vedľa pribudol nový drevený kríž útlejšieho tvaru. Je ukotvený na železnej vzpere.

powered by contentmap