Unín – kríž (1910) v chotári

V chotári obce pri ceste do Štefanova je kamenný kríž (4 m) z roku 1910. Letopočet je zaznamenaný v datujúcom nápise zakladateľov kríža na tabuľke z čierneho skla. Pre kríž je charakteristický krátky pylón, nad oblúkovito prehnutou rímsou, zakrývajúcou podstavec. Kríž je signovaný moravským kamenárom (F. Růžica – Bzenec, MORAVA.).

Kríž bol postavený na mieste staršieho. Základinu pre kríž zložila Katarína Michaláčová v roku 1912.*

 

ON OPRAVDIVE ZNÁŠAL,

NAŠE NEDUHY A NAŠE

BOLASTI, VZAL NA SEBA.

                            (JZAIÁŠ 53. IV.)

 

NA PAMIATKU VENOVALI

FAMÍLIA

MICHALAČ

ROKU 1910.

 

*Martin Hoferka: Kaplnky a kríže obce Unín I., in: Unínske noviny 2/2007, str. 6

 

 

powered by contentmap