Unín – kríž (1916, 1965) pred družstvom

Pred budovou družstva je granitový kríž z roku 1965. Letopočet je zaznamenaný na tabuli z čierneho skla na telese kríža. Kríž je umiestnený na vyvýšenom pódiu upravenom na spôsob záhradky.

Pôvodne na tom mieste ale existoval starší kríž z roku 1916.*

 

* Martin Hoferka: Kaplnky a kríže obce Unín II., in: Unínske noviny 3/2007, str. 7