Unín – kríž (1938) v chotári

V chotári obce povedľa cesty do vinohradov stojí kamenný kríž, ktorí podľa nápisu na podstavci venovali Štefan a Mária Hoferkovi. Kríž bol začiatkom roku 2012 nanovo postavený, pričom si zachoval svoj pôvodný tvar. Novou časťou je len samotný kríž nad železnou svorkou.

Kríž bol začiatkom storočia obrastený orgovánom, ktorý ho ukrýval. Ešte v roku 2003 bol na jeho vrchole pripevnený železnými svorkami liatinový kríž. V máji 2008 však už bol kríž zničený, o čo sa zaslúžili pravdepodobne zberači kovov. Letopočet 1938 je na kúsku mramorovej tabuľky, ktorá bola niekedy dodatočne ku krížu pridaná. Nevedno, či sa vzťahuje k postaveniu alebo rekonštrukcii kríža.

 

Ukřižovaný Ježiši

smiluj se nad námi!

Ku cti a chvále Boží

Věnovali

ŠTEFAN a MARIA

HOFERKOVI

 

 

powered by contentmap