Unín – kríž (1982) pri pálenici

Na okraji obce pri ceste do Petrovej Vsi je drevený kríž z roku 1982. Tento letopočet je vytesaný do nohy kríža. Kríž bol ešte donedávna takmer úplne zakrytý prerastenými tujami.

Na jeho mieste stával aj starší kríž, ktorý sa spomína v roku 1922.*

 

* Martin Hoferka: Kaplnky a kríže obce Unín II., in: Unínske noviny 3/2007, str. 7

powered by contentmap