Unín – kríž (koniec 19. stor.) pri kostole

Pri kostole sv. Martina, ale dnes už v areáli cintorína je masívny kamenný kríž bez sprievodných nápisov. V roku 2017 ho zrenovoval Martin Horinka.  M. Hoferka o kríži uviedol, že existoval už koncom 19. storočia.*

 

* Martin Hoferka: Kaplnky a kríže obce Unín I., in: Unínske noviny 2/2007, str. 5