Unín – kríž liatinový v chotári

V chotári obce za kaplnkou sv. Hurbana na poľnej ceste do Koválova je pod stromami liatinový kríž na kamennom podstavci. Na mape je zaznamenaný až v polovici minulého storočia. Podľa M. Hoferku ho nechala zhotoviť rodina Straková.*

 

*Martin Hoferka: Kaplnky a kríže obce Unín II., in: Unínske noviny 3/2007 str. 7

powered by contentmap