Petrova Ves – kríž (1885) v chotári

V chotári obce, pri ceste do Stráží je kamenný kríž z roku 1885. Letopočet je súčasťou zakladateľského nápisu na kamennej tabuľke, vloženej do podstavca.

 

Ku cti a chvale

Pana našeho Ježiša Krista

ukrižovaneho

vistávit dala Križ tento

vdova

Hrubsa Mária

rodena Pochili

1885.