Petrova Ves – kríž (1890) za obcou

Pri ceste do Letničia krátko za intravilánom obce sa končí petroveský chotár. Tu na hranici s letničským chotárom sa nachádza liatinový kríž na kamennom podstavci. Bol zhotovený v roku 1890. Na kamennej tabuľke podstavca je vyrytý zakladateľský nápis.

 

Bože smiluj se nad namí

ke cti a chwali Boží

Križ dali postavit

Slama Ondras

a manželka jeho

Anna rozena Kumpan

obivateli v Petrovejši

v roku 1890.