Petrova Ves – kríž (1895) v chotári

V chotári obce, na na vyvýšenom mieste pri ceste do Holíča, sa nachádza kamenný kríž jednoduchých tvarov z roku 1895. Letopočet je súčasťou nápisu zakladateľov na kamennej tabuľke, vloženej do telesa kríža.

 

Na pamiatku ku cti a

chvále ukriž. Spasiťela

venovali nebohy manželia

POLLÁKOVI

MICHAL KATERINA

                      roď. Škuba

roku 1895.

Obyvatelia Petroveský.

Dala obnovit familia.