Petrova Ves – kríž (1913) za obcou

Kamenný kríž (3,5 m) z roku 1913 je postavený hneď za intravilánom obce pri ceste do Stráží v kovanej ohrádke.  Zozadu je na ňom vyrytý zakladateľský nápis.

 

Ku cti a chvále Pána Ježiša Krista

venovali manželia

ŠTEFAN a ALŽBETA

K U B I N E C

rod. POLAK

R. P. 1913.

 

Z nižšieho nápisu farbou vyplýva že kríž dali 4. 4. 2007 opraviť Albrechta a Petráš a opravil ho Langer. Kríž si náročnejšiu opravu nevyžadoval a oprava pravdepodobne spočívala len v natretí kríža. Po nátere kríž získal charakteristický výzor, typický pre p. Langera, ktorý opravoval a natieral kríže v blízkom okolí. 

Na podstavci je vyrytá signatúra výrobcu (ŠTÁBLA, HODONÍN).