Petrova Ves – kríž (1928, 1960) pri kostole

Pri kostole napravo od pomníku padlým sa nachádza takmer 7 m vysoký drevený kríž.

Podľa V.  Kumpanovej tento kríž zhotovil r. 1960 stolár Ján Solárik, ale ako náhradu pôvodnejšieho kríža, ktorý tu stál od roku 1928. Ten na náklad Rudolfa a Rozálie Hrubšových zhotovil rezbár Krušina zo Skalice a v roku 1958 mal byť venovaný múzeu na žiadosť pracovníkov SNM v Bratislave.* Musel teda byť rezbársky veľmi vydarený.

 

* Vlasta Kumpanová : Petrova Ves, Petrova Ves 1993, str. 58