Petrova Ves – kríž (1948) v chotári

Za obcou pri ceste do Gbelov, na rázcestí k vodnej nádrž,i je kamenný kríž (2,5 m) z roku 1948. Tvoria ho jednoduché odstupňované kubusy. Do najvrchnejšieho je vložená kamenná tabuľka s nápisom zakladateľov.

 

 Na pamiatku ku cti a

chválu ukriž Spasiťela

venovali manželia

LANGEROVI

LADISLAV a

AGNEŠA rod.

Tomšová v roku 1948

Obyvatelia Petroveský