Petrova Ves – kríž kovový pri kostole

Pri vchode do kostola je kovový kríž (4 m) bez identifikujúcich nápisov.  Je napravo od vchodu. Naľavo od vchodu sa ešte v roku 1993 nachádzal jeho rovnako vysoký pendant, pravdepodobne drevený misijný kríž. Ten dnes už nejestvuje.

powered by contentmap