Kríž pred kaplnkou vo Vieske

Liatinový kríž stál o niekoľko metrov ďalej, pri zákrute na obecnom pozemku. Kríž má kovanú ohrádku, na ktorú spadla z blízkej lipy Hynula Poláková, napichla sa a zomrela. Po zámere vybudovať v týchto miestach pohostinstvo sa rozhodli premiestniť ho bližšie ku kaplnke Sedembolestnej Panny Márie vo Vieske. Pri príležitosti 50. výročia posviacky kaplnky roku 2014 kríž zrenovoval Jozef Chrenka ml.

powered by contentmap