Gbely – kríž (1883?) pri kostole

Pri kostole je kamenný kríž (3,5 m) bez akýchkoľvek identifikujúcich nápisov. Skladá  sa z podstavcových kubusov, kvádra s nikou a samotného kríža, s ľaliovitým ukončením ramien. Do zasklenej niky je vsadená soška Panny Márie.

Na Záhorí je ďalších päť architektonicky rovnakých krížov. Porovnaním s nimi sa dá povedať, že zasklenie niky nie je pôvodné a tiež, že na gbelskom kríži zaniklo pravdepodobne bohaté zdobenie pilastrov po bokoch niky. Ostatné kríže sú datované od roku 1869 do 1891. Najpríbuznejším z nich, hlavne použitím rovnakej sochy Krista, sa javí kríž pri Théberyho mlyne v Dojči. Ten je z roku 1883 a približne k tomuto letopočtu datujeme aj kríž v Gbeloch.

powered by contentmap