Gbely – kríž (1885) v chotári

Na ceste medzi Brodským a Kopčanami na rázcestí do Gbelov stojí kríž z roku 1885. Tento letopočet je zaznamenaný v zakladateľskom nápise, vyrytom do telesa kríža. Je jednoduchého tvaru, zložený z odstupňovaných kubusov, z ktorých najvrchnejší je zakrytý lomenou rímsou na spôsob striešky. Bol opravený roku 2002 pravdepodobne miestnym poľovníckym združením. Neskôr bol polámaný na kusy nešikovným vodičom auta. V roku 2011 bol znovu opravený. Š. Vaculka uviedol, že kolízie kríža s autami boli časté a pri oprave v roku 2002 bol presunutý o pár metrov smerom ku Kopčanom.*

Na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska je kríž zakreslený asi 300 metrov južnejšie, ale ťažko povedať, či ho možno považovať za priameho predchodcu kríža z roku 1885, poprípade, či neprišlo v minulosti k presunu kríža na frekventovanejšiu križovatku.

 

KU CTI UKRIŽOVANÉHO

PÁNA NAŠEHO

JEŽIŠA KRISTA

 

KRÍŽ TENTO NECHALI VYSTAVIŤ

RUŽIČKA JOZEF

A MANŽELKA

MÁRIA ROD. STANEK

ROKU 1885

 

RENOVATUM A. D. 2002

AD HONOREM

SANCTI HUBERTI

* Štefan Vaculka: Gbelské kríže, in: Gbelan 3/2012, Gbely, str. 7

powered by contentmap