Gbely – kríž (1891) za mestom

Za mestom na ceste do Smolinského je kamenný kríž, prezývaný Šaštínsky, z roku 1891. Tento letopočet je súčasťou nápisu zakladateľov, vytesanom priamo do telesa kríža. To je vrátane nosných kubusov poskladané z osemstenov. Nad nimi je samotný kríž s Kristom. Krížová nadstavba bola dorobená poslednou dobou, nemusí vôbec korenšpondovať s pôvodnou. Na najspodnejšom osemstene je signatúra výrobcu: Jindřich Náplava z Buchlovic.

Kríž bol pravdepodobne postavený na mieste, kde už predtým stával jeho starší predchodca.Podľa M. Hoferku je za Gbelami na ceste do Smolinského vo farskej vizitácii z roku 1788 popísaný drevený kríž s dreveným korpusom Krista. Dal ho postaviť Juraj Lorenc.*

 

 

Ku cti a

chvále

Boha

Spasiteľa

postavili

nábožni

Manželia

Bartolomej a

Julianna

VALLA.

1891.

 

* Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16 – 18. storočí, Skalica 2011, str. 101

powered by contentmap