Gbely – kríž (1905) v meste

  Na ulici smerujúcej do Petrovej Vsi, ale v dobe vzniku ešte mimo intravilánu, je kamenný kríž (3,5 m), prezývaný Petrovský, z roku 1905. Tento letopočet je na zakladateľskom nápise v tabuľke vloženej do podstavca kríža. Kríž sa skladá z podstavcovej časti zloženej z odstupňovaných kubusov, z telesa rozdeleného na nápisovú a reliéfnu časť nad ktorou vyrastá z nízkej mohyly skál samotný kríž s Kristom. Na podstavci je signatúra výrobcu kríža: F. Zbořil.

 

Na česť

ukrižovanému

Spasiteľovi

dali postaviť manželia

Imrich Čaha

a Rozália rod. Kocák

1905.

 

powered by contentmap