Gbely – kríž (2002) v chotári

Drevený kríž na ceste medzi Kopčanmi a Brodským v gbelskom chotári dalo postaviť v roku 2002 pravdepodobne združenie poľovníkov, ako o tom svedčí pekná drevená vyrezávaná kartuša, pripevnená v spodnej časti kríža. Kartuša je kruhová, zhora orámovaná imitáciou ohnutého konára a zdola imitáciou dubových ratolestí. Je na nej vyrytý nápis: SV. HUBERT OCHRAŇUJ NÁS. AD MMII. Kríž je ukotvený do kovových nosníkov zapustených do betónovej podlážky.

Kríž na tomto mieste existoval aspoň od 1. polovice 19. storočia, je totiž  zakreslený už na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska.

powered by contentmap