Gbely – kríž U Grimandla

Kamenný kríž (3 m) v predzáhradke domu na Družstevnej ulici, prezývaný U Grimandla, má trochu netradične stvárnený podstavec, na ktorom je vyčlenený priestor pre tabuľku (nápis). Samotný kríž s ľudovo stvárneným Kristom je od podstavca oddelený značne profilovanou rímsou. Na kríži sa nezachovali žiadne identifikujúce nápisy.

powered by contentmap