Skalica – kríž (1900) na Salaši

V chotári mesta na samote Salaš sa nachádza kamenný kríž z roku 1900. Je v novodobej železnej ohrádke na betónovom múriku. Do orámovaného priestoru na telese kríža je vložená kamenná tabuľka s nápisom.

 

Na pamiatku

jubilárneho roku

1900

smrti

Krista Pána

 

powered by contentmap