Skalica – Mondokov kríž (zač. 20. stor.)

Mondokov kríž sa nachádza za mestom pri sudoměřickej ceste na križovatke s poľnou cestou smerujúcej k družstvu, prípadne k Starej šibenici. Je to monumentálny kamenný kríž s kamenným telom Krista. Nika kríža je prázdna.

Od R. Baču preberám nasledujúce informácie. Uviedol ich v súvislosti k tomuto krížu.

Jozef Mondok sa narodil v Dolnom Lopašove r. 1742. Do Skalice sa dostal ako kňaz na dôchodku po roku 1794. Mestu Skalici poskytol viaceré pôžičky a zomrel v Skalici roku 1823.* Bližší vzťah J. Mondoka ku krížu však p. Bača neobjasňuje.

Ľ. Košík uviedol, že v blízkosti kríža bol jeden z masových hrobov veľkej morovej epidémie, ktorá v meste trvala od augusta 1645 do januára 1646.** Miesto hrobu už od tej doby mohlo byť označené krížom.V súčasnosti jestvujúci kríž je možné datovať na skorý začiatok 20. stor.

 

* Robert Bača: Kto bol Jozef Mondok? in: Záhorie 4/2008, Skalica, str. 18,19

** Ľudovít Košík: Z duchovného dedičstva Skalice, 1996, str. 46