Letničie – kríž (1947) v poli

V chotári Letničia, na poli v zarastenom ostrovčeku sa nachádza granitový kríž (2.5 m) z roku 1947. Je neďaleko poľnej cesty 600 m juhovýchodne od okraja obce Letničie. V nike kríža je zasklená plastika Panny Márie. Vo vloženej tabuľke z čierneho skla je nápis jeho zakladateľov. 

 

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ

venovali manželia

V A N K O V I

IMRICH A ŠTEFANIA ROD. GUČKOVÁ

ROKU 1947. Už visí na kríži, vo veľkej boľasti volá:

"Otče môj prečo si ma opustil!"

 

powered by contentmap