Petrova Ves – kríž (1970, 2008)

Asi 2 km za Petrovou Vsou, pri ceste do Holíča, v údolnom mieste, kde sa cesta križuje s jarkom sa nachádza Červený kríž. Do konca roku 2004, keď spadol, tu stával rovnako vysoký drevený kríž. Bol na ňom vyrytý letopočet 1970, zvýraznený farbou. Bol to pravdepodobne dátum vzniku tohto kríža. Ale na tomto mieste stával kríž oveľa skôr. Svedčí o tom mapa z roku 1912, kde je kríž vyznačený.*

   Ďalšie údaje sú prebraté z internetovej stránky www.zahorak.sk. Nový Červený kríž postavila skupina piatich bežcov, ktorý si hovoria Gbelskí strýci a ktorí pravidelne behávali okolo tohto kríža. Najznámejším spomedzi nich bol Miroslav Jureňa, v tom čase poslanec Národnej rady a podpredseda ĽS HZDS a krátko predtým aj minister poľhospodárstva. 1. 6. 2008 novovztýčený kríž za prítomnosti niekoľko desiatok ľudí slávnostne vysvätil holíčský premonštrát jeho milosť Michael Josef Pojezdný, O. Pram Strahovský opát.**

   Nový kríž z diaľky pôsobí ako drevený, ale v skutočnosti je železný. Korpus Krista použili

z predchádzajúceho kríža. Na dedikačnom kameni, ktorý je pripevnený k pätke kríža je nápis:

 

ČERVENÝ

KRÍŽ

OPRAVILI BEŽCI

 "GBELSKÍ STRÝCI"

                               V ROKU 2007

 

* Mesto Gbely, Gbely 2006, str. 18.

** Červený kríž obnovili Gbelskí strýci, www.zahorak.sk, 10. 6. 2008.