Petrova Ves – kríž (2010) v chotári

  Pri ceste z Petrovej Vsi do Stráží, na mieste, kde sa križuje so Smolinským potokom, stojí kamenný kríž.  Bol postavený v roku 2010 na mieste staršieho, ktorý bol už niekoľko rokov značne poškodený. Predchádzajúci kríž bol tiež kamenný ale o niečo menší a iného tvaru. Na fotke, ktorá ho zachytáva v júni 2004 je ešte kompletný, ale aj pred týmto obdobím býval poškodený. Podľa mapy z roku 1938, by sa dalo usudzovať, že pôvodnejšie miesto kríža bolo asi dvesto metrov južnejším smerom. Na staršom kríži bol nasledujúci nápis na kamennej tabuľke.

Ti ktorý okolo idete uvažujte či je

bolesť vaša ako bolesť moja

Ku cti a chváli dali postaviť

manželia

JAKUB a  AGNEŠA

HRUBŠOVÁ r POLÁKOVÁ