Koválovec – kríž (po 1821) na cintoríne

Ústredný kríž na konci cintorína je bez zachovalých nápisov s ľudovou soškou Krista. Samotný kríž je postavený na zužujúcom sa pylóne štvorcového prierezu. Spodok a vrch pylónu sú ukončené kubusmi pripomínajúce manžety. Cintorín založil spolu s kostolom zeman Ján Vietoris v roku 1821.

 

powered by contentmap