Koválovec – kríž (1890) pred kostolom

Pred kostolom v Koválovci je kríž z roku 1890, ako o tom svedčí nápis v kartuši podstavca. Podstavcová časť je v pomere s krížovou 1:1, delí ich masívna prečnievajúca rímsa. Na podstavcovej časti možno rozoznať tri nosné kubusy a telo podstavca s nápisovou kartušou. Samotný kríž so sochou Krista je na troch odstupňovaných kubusoch, z nich na spodnom je pás imitujúci mohylu z kamenia. Na nosnom kubuse je signatúra výrobcu: V. Beck v Prostějově.

Nápis v kartuši:

Oče

odpusť jim

nebo neveda

co čina.

 

1890.

powered by contentmap