Petrova Ves – kríž (2011) v chotári

Na kraji Petroveského chotára (nad radimovským družstvom) je v poli pod osamelou lipou kamenný kríž (2,2 m). Bol sem umiestnený v roku 2011 a je to pravdepodobne jeho druhotné využitie a predtým slúžil asi ako pomník na cintoríne. Zostal na ňom pôvodnejší vytesaný nápis (Tento pomník postavili vďečné dietki). V tom istom roku bol z tohto miesta odstránený drevený kríž s jednoduchšou rezbárskou výzdobou, na ktorom neboli žiadne datujúce údaje. Zostal po ňom po spílení len spodok, ktorý na fotografii zaniká v tieni kamenného kríža.

powered by contentmap