Unín – kríž na kraji obce

Na severnom okraji obce je schátraný drevený kríž bez rezbárskej výzdoby. Podľa M. Hoferku bol postavený na mieste tragickej udalosti. Nachádza sa za Podešlových humnom.*

 

* Martin Hoferka: Kaplnky a kríže obce Unín II., in. Unínske noviny 3/2007, str. 7

powered by contentmap