Unín – železný kríž (2014) v chotári

Od roku 2014 je v unínskom chotári neďaleko studničky nad cestou do vinohradov nový železný kríž. Na najvyššom mieste svojho pozemku ho dala postaviť rodina Drúžekovcov.

 

??: Po príchode..., in: Unínske noviny 2/2014, str. 5

powered by contentmap