Letničie - kríž (1892) za obcou

Za obcou pri ceste do Petrovej Vsi sa nachádza drobnejší kamenný kríž na podstavci imitujúcom bralo. Na telese kríža je vyrytý nápis, ktorý prináša najzákladnejšie údaje.

 

Tento kríž venovali

ku cti a chvále

B P MARIE

   KOTVAN LADISLAV  

a jeho manželka rodená

JANYK KATALINA

ROKU 1892

 

Kríž dali postaviť Ladislav Kotvan s manželkou Katarínou rodenou Janíkovou. Boli rodičmi letničského rodáka dekana Pavla Kotvana, ktorý pôsobil v Dechticiach.*

 

* in: Letničie, Letničie 2002, str. 55. Spoluautormi publikácie sú F. Baláž, P. Cobor, V. Petrovič, A. Vrábelová a V. Drahošová, ktorá je aj jej zostavovateľom. Konkrétny autor nie je uvedený.

 

powered by contentmap