Letničie – kríž (1926) na konci obce

  V aleji líp na juhozápadnom konci obce sa nachádza kamenný kríž z roku 1926. Najvýraznejším výtvarným znakom kríža je lomený rímsový predel medzi podstavcom a samotným krížom. Do podstavca je vsadená nápisová tabuľka.

 

   Ku cti aj chvále Božej  

venovala obec

LETNIČÍ

L.P. 1926.

 

Predchodca tohto kríža existoval na tomto mieste asi už pol druhého storočia skôr.                                                                        M. Hoferka spomína, že vizitácia petroveskej farnosti z roku 1788 zaznamenala v Letničom dva kríže na koncoch dediny.*  Na mape 2. vojenského mapovania je zaznamenaný kríž neďaleko miesta dnešného kríža z roku 1926.

* Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 102

powered by contentmap