Letničie – kríž (1939) na cintoríne

Novší letničský cintorín je po ľavej strane cesty do Petrovej Vsi. Medzi tujami je ústredný kríž (4m) cintorína. Identifikuje ho vytesaný a farbou zvýraznený nápis. V roku 2000 kríž natrel p. Langer, ktorý v tomto období previedol opravy a nátery viacerých krížov v okolí. Na kríži tak prišlo k drobnejším pravopisným zmenám, ale aj pôvodný rok vzniku 1939  p. Langer omylom prepísal na 1935.

 

   Pozri! či je bolasť ako bolasť moja  

 

   Ku cti a sláve ukrižovaného

   Spasiteľa dal postavit

   SPOLOK ŽIVÉHO RÚŽENCA

   V Letničiu roku 1939

 

powered by contentmap