Letničie - kríž (1941) pred družstvom

Pri vstupe do areálu družstva sa nachádza kamenný kríž (4m) z roku 1941. Tento rok a mená zakladateľov sú vyryté na nosnom kubuse. A na jeho pravej strane je aj meno výrobcu kríža: Kocourek, Holíč.

 

DOKONÁNO

JEST.

 

   Zda-li bolasť ako bolasť moja.  

 

Ku cti a chvále Božej

dali postavit manželia

JOZEF a HELENA

KOCÁKOVI

L. P. 1941.

powered by contentmap