Obrázky

Drobným prejavom ľudovej zbožnosti, ktorým hovoríme Obrázky, niekedy s prívlastkom sväté, si najčastejšie predstavíme ako drobné obrázky svätcov vložených do ozdobných vyrezávaných kaziet z dreva. Niekedy je do kazety vložená drobná plastika, alebo samotnú kazetu nahradili rôznymi železnými konštrukciami alebo jednoducho malým krížikom.

Obrázky neboli nákladné, človek si často vystačil s trochou vlastnej šikovnosti. Dali sa umiestniť aj na odľahlé a ťažko prístupné miesta a asi neboli ani vysväcované, aj keď príklady z novej doby uvedené na konci článku svedčia o inom. Naozaj najskôr len náklady rozhodli o tom, či človek dal postaviť božiu muku, kríž, alebo dal zhotoviť Obrázok. O tom, že tieto formy drobných  sakrálnych prejavov sa zvykli zamieňať, svedčia aj príklady z novšej doby. V zalesnenom chotári Záhorskej Bystrice v roku 2007 postavili božiu muku na mieste, kde dovtedy bol Obrázok Panny Márie v železnej skrinke. V Malých Karpatoch nad Sološnicou je v blízkosti Obrázku novodobá božia muka. V Kútoch, na rázcestí tradičných ciest do Kuklova a Borského Svätého Jura, bol na agáte oddávna umiestnený obraz Panny Márie a v roku 1996 tu pridali liatinový kríž.1

Miesta, kde boli Obrázky dlhodobo umiestnené, sa vžili do povedomia ľudí tak, že ich podľa nich aj premenovali. Aj spomenutým lokalitám v Kútoch a v Sološnici sa hovorí U obrázka. V Záhorskej Vsi tak označujú miesto pri meandri prírodného kanála Obloz a pri Vysokej pri Morave v časti Horné pole.2

Obrázky nebývajú doplňované nápismi a aj preto sú málokedy známi ich autori a dôvody, pre ktoré ich dali zhotoviť. V Jakubove sa o Obrázok na križovatke cesty do Lábu starajú Mravíkovci a obrázok Panny Márie pri moste na konci Malej hrázky umiestnili Sivákovci.³ Keď Obrázok na kmeni starej borovice starobou trochu schátral, dala v roku 2014 Irena Palková zhotoviť namiesto neho nový a ten bol pred osadením posvätený kňazom v jakubovskom kostole.4

Väčšinou sa Obrázky umiestňovali asi na miestach nešťastí. Za Kútami pri Morave je v Obecňím lesi aj ďalšie miesto zvané U obrázka, kde sa koscovi zo Smolinského prevrátil voz do rieky a utopili sa mu dve deti. Podľa tradície povedal niečo v tom zmysle, ako „Ešte, že sa nič horšie nestalo“.5 To by bol ale veľmi čierny humor. Nad Sološnicou je na strome drevený krížik z novšej doby s prehrdzavelou železnou tabuľkou, z ktorej sa dalo vyčítať, že tu skonal Štefan Weidinger, milovník prírody. Krížik je aj v šaštínskom lese na prístupovej ceste k bývalej šibenici. Asi ešte pred 2. svetovou vojnou tu mali pytliaci zastreliť horára. V lese na prístupových cestách do Šaštína je viacero miest označených krížikmi. Sú na miestach prirodzeného odpočinku pri zastávkach na púti.

V lese nad Cerovou, pri ceste na Korlátko, posvätili 9. mája 2010 Krížovú cestu pozostávajúcu z jednoduchých zastavení, ktoré predstavujú typické Obrázky umiestnené na kmene stromov.Podobne realizovaná krížová cesta je aj na múre pri kostole v Sološnici.

V regióne Záhoria je najviac Obrázkov v okolí Lakšárskej Novej Vsi. Nájdu sa aj časom schátrané a zabudnuté, ale nájdu sa aj ľudia, ktorí ich dajú vynoviť. Svedčí o tom aj obnovený Obrázok v Lakšárskej Novej Vsi na začiatku lesnej cesty do Šaštína. V lese nad Cerovou 9. mája 2010 posvätil miestny farár Ján Palúch pri účasti vyše stovky veriacich obnovený obraz Nepoškvrneného srdca Panny Márie (neďaleko hradu Korlátko, starší Obrázok bol ponechaný) a nový Obrázok ikony Matky ustavičnej pomoci7 (pri obrázkovej Krížovej ceste). V lese na ceste z Gbelov do Adamova je na dube Obrázok s malou soškou Panny Márie Pomocnice. Vek tohto duba letného sa odhaduje na vyše tristo rokov, je najstarším stromom v širokom okolí. Už dlhodobo bol dobrým orientačným bodom a miestom odpočinku pre poľovníkov, hubárov a okoloidúcich. Lokalite sa preto hovorí U Duba a sošku tu posvätil gbelský farár Lukáš Šlosár 11. septembra 2011.8 

Na záver ešte povesť z obdobia tureckých vojen, ktorá sa vzťahuje k Obrázku na lesnej ceste v chotári Borského Sv. Petra, o ktorý sa starajú aj  obyvatelia  Šajdíkových Humeniec. Obrázok Ježiša Krista a Panny Márie tu mal z vďaky zavesiť vojak, ktorý sa pred tureckou jazdou zachránil tak, že zaľahol do hustého kapradia, kde ho Turci nezbadali.9

 

Fotografie Obrázkov z regiónu si môžete pozrieť vo fotogalérii nižšie a ich umiestnenie na pripojenej mape.

 

Použitá literatúra:

1 Štefan Zajíček: Sakrálne stavby, in: Kúty, Skalica 2005, str. 131,

2 Oto Šimkovič: Najzápadnejšia na Slovensku, Bratislava 2002, str. 108; kol.: Vysoká pri Morave – Od praveku po dnešok, 1996, str. 14

3 Ján Šimek: Jakubov – od minulosti k dnešku, Bratislava 2012, str. 172

4 m. p.: Pri obrázku..., in: Jakubovské zvesti 4/2014, str. 7

5 Richard Drška: Miestopis kútskeho chotára, in: Kúty, Skalica 2005, str. 149

6 ??: Posviacka krížovej cesty, (21.5.2010), uverejnené na: www.sestrysvkriza.sk

7 ??: Posviacka mariánskych obrazov, (17.5.2010), in: www.sestrysvkriza.sk

8 Jana Krchňavá: Slávnosť u "Duba", in: Gbelan 9/2011, str. 4

9 ??: Založenie kostola, in: www.kostolsajdikovehumence.szm.com

Obrázky na mape

contentmap_module
QR Code