Okres Malacky

Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia
Gajary - Najsvätejšia Trojica 09. jún 2018
Gajary - sv. Florián (1743) 09. jún 2018
Gajary - sv. Ján Nepomucký (1748) 09. jún 2018
Gajary - sv. Ján Nepomucký (2. pol. 19. stor.) 09. jún 2018
Jablonové - Najsvätejšia Trojica (po 1913) 04. marec 2018
Jakubov - Celenská Panna Mária 01. apríl 2018
Jakubov - Najsvätejšia Trojica (1918) 01. apríl 2018
Jakubov - sv. Florián (1902) 01. apríl 2018
Jakubov - sv. Ján Nepomucký 01. apríl 2018
Jakubov - sv. Vendelín 01. apríl 2018
Kuchyňa - Najsvätejšia Trojica (1890) 08. február 2018
Kuchyňa - sv. Florián (1797) 08. február 2018
Kuchyňa - sv. Ján Nepomucký (1819, 1918) 08. február 2018
Kuchyňa - sv. Vendelín (1833) 08. február 2018
Láb - Najsvätejšia Trojica (1905) 16. marec 2018
Láb - sv. Florián (1743) 16. marec 2018
Láb - sv. Ján Nepomucký (1732) 16. marec 2018
Lozorno - Najsvätejšia Trojica (1909) 15. apríl 2018
Lozorno - sv. Florián 15. apríl 2018
Lozorno - sv. Ján Nepomucký (1898) 15. apríl 2018
Malé Leváre - sv. Anton Paduánsky 22. júl 2018
Malé Leváre - sv. Florián 22. júl 2018
Malé Leváre - sv. Ján Nepomucký 22. júl 2018
Malé Leváre - sv. Vendelín 22. júl 2018
Pernek - Najsvätejšia Trojica (1929) 30. júl 2018
Pernek - sv. Florián (1996) 30. júl 2018
Plavecké Podhradie - sv. Anna vyučujúca Pannu Máriu (2014) 01. august 2018
Plavecké Podhradie - sv. Ján Nepomucký 01. august 2018
Plavecký Štvrtok - Najsvätejšia Trojica (1908) 27. február 2018
Plavecký Štvrtok - sv. Ján Nepomucký (1898) 27. február 2018
Rohožník - Ecce homo 17. marec 2018
Rohožník - Najsvätejšia Trojica (1905) 17. marec 2018
Rohožník - sv. Florián (1897) 17. marec 2018
Rohožník - sv. Helena (1895) 10. marec 2013
Rohožník - sv. Vendelín 17. marec 2018
Suchohrad - Celenská Panna Mária (1839) 13. apríl 2018
Suchohrad - sv. Ambróz (zaniknuté) 13. apríl 2018
Suchohrad - sv. Florián (1905) 13. apríl 2018
Suchohrad - sv. Ján Nepomucký (zaniknuté) 13. apríl 2018
Suchohrad - sv. Ján Nepomucký v obci 13. apríl 2018
Suchohrad - Trón milosti (1715) 13. apríl 2018
Veľké Leváre - Najsvätejšia Trojica (1911) 01. apríl 2018
Veľké Leváre - Najsvätejšie srdce Ježišovo 01. apríl 2018
Veľké Leváre - Panna Mária 01. apríl 2018
Veľké Leváre - sv. Florián (1895) 01. apríl 2018
Veľké Leváre - sv. Ján Nepomucký 01. apríl 2018
Veľké Leváre - sv. Vendelín (1778) 01. apríl 2018
Vysoká pri Morave - Korunovanie Panny Márie (1884) 02. apríl 2018
Vysoká pri Morave - Pieta pod krížom (1832) 25. december 2012
Vysoká pri Morave - sv. Florián (1826) 02. apríl 2018
Vysoká pri Morave - svätica (1758) 02. apríl 2018
Záhorská Ves - Pieta pod krížom (1904) 25. december 2012
Záhorská Ves - sv. Florián (1844) 27. apríl 2018
Záhorská Ves - sv. Ján Nepomucký (1947) 27. apríl 2018
Záhorská Ves - sv. Michal Archanjel (1872) 27. apríl 2018
Záhorská Ves - sv. Vendelín (1822) 27. apríl 2018
Závod - sv. Donát, biskup (pred 1892) 25. máj 2018
Závod - Immaculata 25. máj 2018
Závod - sv. Florián 25. máj 2018
Závod - sv. Ján Nepomucký pri fare 25. máj 2018
Závod - sv. Ján Nepomucký pri požiarnej zbrojnici 25. máj 2018
Zohor - Korunovanie Panny Márie (1884) 19. apríl 2018
Zohor - Lúčenie Ježiša s matkou (1912) 19. apríl 2018
Zohor - Najsvätejšia Trojica (1871?) 19. apríl 2018
Zohor - Najsvätejšie srdce Ježišovo (1922) 25. december 2012
Zohor - Pieta (1816) 19. apríl 2018
Zohor - sv. Anton Paduánsky 19. apríl 2018
Zohor - sv. Florián (1737) 19. apríl 2018
Zohor - sv. Florián (1902) 19. apríl 2018
Zohor - sv. Jozef (1883) 19. apríl 2018
Zohor - sv. Margita (1874) 19. apríl 2018
Zohor - sv. Štefan, kráľ (1903 - zaniknuté) 19. apríl 2018
Zohor - sv. Vendelín (1843) 19. apríl 2018
Zohor - Svätá rodina (1907) 19. apríl 2018
QR Code